Med over 300 aktive fotballspillere, er kapasiteten på Andebu ILs kunstgressbane sprengt. En ny kunstgressbane kommer derfor som et kjærkomment tilskudd.


Stor vekst
I 2009 åpnet klubbens 11-erkunstgressbane, H-Glass Arena, også den gangen med støtte fra Andebu Sparebank. Kunstgrasset blir flittig brukt av både klubbens fotballspillere og skoleelevene i Andebu. De senere årene har Andebu IL hatt en stor vekst i antall medlemmer, og litt over 300 spillere, fordelt på cirka 30 lag, hører nå til klubben. Det gjør at kapasiteten på kunstgressbanen er sprengt. Og ettersom klubbens gressbane ofte må stenges på grunn av værgudene, hender det at treninger må avlyses eller flyttes.

Gir 300 000
Prosjektet, som forventes ferdigstilt i løpet av mai, har en kostnadsramme på rundt fire millioner kroner. Nylig mottok Tangen sjekken som viser at Andebu Sparebank bidrar med en gave på 300.000.
– Disse pengene kommer veldig godt med. Dette er et betydelig prosjekt for et lite idrettslag, sier Tangen, som mottok sjekken fra banksjef Børre Grovan.
Han forteller at de 300.000 kronene kommer fra bankens årlige pott med gavemidler, som fordeles på lokale prosjekter etter en søknadsrunde. Potten er på rundt én million kroner årlig.


Kundene bidrar
– Vi synes det er hyggelig at kundene våre får se hva pengene går til. Siden vi er en selveid bank, er du som kunde med på å bidra til slike prosjekter, sier Grovan.
Han beskriver idrettslagets kunstgressprosjekt som godt forberedt og gjennomtenkt. At prosjektet i tillegg dekker et lokalt behov, var en av årsakene til at banken valgte å gå inn med en så stor gave.
Andebu IL har fått tilsagn om 1,2 millioner i spillemidler til prosjektet. Sandefjord kommune bevilger 551.000 kroner, mens klubben stiller med over 700.000 kroner i egenkapital. Gaver, momsrefusjon, dugnadsinnsats og salg av egenandeler dekker opp resten av totalkostnaden på knappe fire millioner kroner.

 

Gavemidler til Høyjord 

Ny sponsor for Stokke IL