Innhold

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Bare mye enklere!

Kundetur til Peru

Av alle land i Sør-Amerika er vel Peru det mest fascinerende – med sin mektige natur og sin historie, som har etterlatt seg så imponerende spor. Machu Picchu, Lima, Cusco og Titicaca er navn som setter fantasien i sving. Nå inviterer banken sine kunder til å oppleve dette.

Gaver og sponsorater

I Andebu Sparebank er det ingen eksterne eiere som krever utbytte. Dette gjør at vi kan fordele midler til prosjekter, lag og foreninger, og at du som kunde er med på å støtte opp om en rekke positive tiltak i lokalmiljøet. Gavemidlene er en form for avkastning på midler som er i lokalmarkedet i over 150 år. Derfor blir også gavemidlene i all hovedsak gitt til prosjekter i Andebu, Høyjord og Kodal.

Åpningstider og adresser