Program for frokostmøtet:

08:00 Vi serverer frokost
08:30 GDPR og personvern - Nå haster det!
ved Henrik Dagestad, advokat og partner i BDO.

I sommer trådte EUs personvernforordning (GDPR) i kraft. Det nye lovverket er omfattende og komplekst, og gir nye rettigheter for enkeltpersoner og setter nye krav til virksomheter. Er du sikker på at din virksomhet har innført, og etterlever, GDPR-lovverket?

Henrik gir deg verktøyene du trenger for å kunne bistå egen virksomhet med å etterleve kravene i GDPR og gir deg innsikt i:
• Hvorfor må ledelsen være opptatt av de nye reglene?
• Hva er nytt og hvilke konsekvenser får det for virksomhetene?
• Vi er litt forsinket med GDPR: Hva gjør vi nå?

09:15 Hvordan forsikre deg og dine ansatte?
ved Morten Bergum i Eika Forsikring

Få en nyttig innføring i forsikringer for næringsdrivende og ansatte.

• Hvilke forsikringer har du som ansatt?
• Hvordan kan du som arbeidsgiver bidra til å sikre deg og dine ansatte?
• Hva koster sykefraværet deg? Og hvordan kan man få ansatte raskere tilbake i jobb?
• Hva betyr gode forsikringsordninger for deg som arbeidsgiver?


10:00 Slutt