Banken Hime - for deg mellom 13 og 26

Ingen gebyr ved uttak av kontanter i minibank i Norge
Ingen gebyr ved varekjøp i Norge eller i utlandet
Ingen gebyr ved betaling av regninger eller overføringer ved bruk av nettbank
Egen kontaktperson som du kan kontakte ved små og store spørsmål
Banken Hime innebærer at du får ordinær lønnskonto

Banken Hime er gratis!

Se forøvrig vår prisliste for betingelser.