Vi er ved din side i disse krevende tidene, og jobber sammen med deg for å finne løsninger som kan redde din bedrift, ditt livsverk eller din arbeidsplass.

Her finner du informasjon om sentrale tiltak fra myndighetene.

 

Tiltak 1 - Statsgaranterte lån

Regjeringen har innført en statsgaranti på 90 prosent for nye lån til små- og mellomstore bedrifter (SMB) som er rammet av korona-epidemien. Ordningen har en ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få tilgang til likviditet når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning. Ordningen blir forvaltet og administrert av bankene i Norge.

 

Myndighetene har stilt flere krav til bedriftene som kan søke om statsgaranterte likviditetslån;

 

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for bedrifter:

 

 • Med færre enn 250 ansatte
 • Med omsetning mindre enn MNOK 492.555
 • Med en samlet balanse som ikke overstiger MNOK 423.597

Ordningen stiller krav om at bedriften skal være lønnsom under normale markedsforhold og levedyktige på sikt. Egenkapitalen i bedriften må ha vært positiv ved utgangen av 2019 og vise til positivt resultat før smittevern tiltak ble innført i Norge.

 

Hvor mye kan bedriften min søke om?

Samlet likviditetslån til hver bedrift kan ikke overstige:

 

 • Mer enn to gangerbedriftens lønnskostnader i 2019
 • 25 % av bedriftens omsetning i 2019
 • Bedriftens estimerte likviditetsbehov som følge av korona-epidemien
 • 50 millioner kroner

Hva er nedbetalingstiden og hvilke vilkår gjelder?

Nedbetalingstiden er maksimalt 3 år, og gjelder kun nye lån som blir innvilget i perioden 27. mars - 1. juni 2020.

 

 • Likviditetslånet kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån
 • Bedriften må betale en garantiprovisjon til staten på 0,5 prosent av garantien staten stiller til lånet
 • Bedriften har ikke adgang for å utbetale utbytter i nedbetalingsperioden
 • Bedrifter som får kontantstøtte er ikke er forhindret fra å få statsgaranterte likviditetslån

Hvordan kan jeg søke om likviditetslån garantert fra staten?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med søknaden

Her søknadskjemaet
Bruk gjerne denne malen til likviditetsbudjett (xlsx) som vedlegg i søknaden dersom du ikke har et annet oppsett for budsjett

 

Les også - Leder for en småbedrift? Slik kan du komme deg gjennom Koronakrisen

 

 

Tiltak 2 - Kontantstøtteordning

Myndighetene har varslet en kontantstøtteordning til bedrifter som er rammet av korona-epidemien. Ordningen vil fungere slik at staten dekker en del av de faste kostnadene for de bedriftene som har betydelig nedgang i inntektene som følge av smittevernstiltakene. Ordningen vil ha et omfang på om lag 50 milliarder kroner per måned. Søknad om støtte skal bli tilgjengelig for bedriftene via en sentral digital portal. Bankene tar ingen beslutninger for hvem som får denne støtten, men vil administrere utbetaling av støtten til bedriftene.

Videre vet vi at regjeringen har lagt følgende til grunn for kontantstøtteordningen:

 

 • Den skal være effektiv og virke rask. Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte. Tiden fra søknad til at pengene står på konto skal være kort.
 • Den skal være målrettet. Det er bedriftene som sliter mest som følge av korona-epidemien som støtten skal komme til gode. Kontantstøtten skal dekke faste kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
 • Den skal være midlertidig. I første omgang vil den gjelde i 2 måneder, men kan bli utvidet.
 • Den skal favne bredt. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, håper regjeringen å slippe å måtte innføre spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.
 • Den skal være enkel. Enkelt å søke, enkel å forstå og enkelt å administrere.
 • Den må kunne etterleves og kontrolleres. Bedriftene må selv søke om kontantstøtte, og vil være ansvarlig for at opplysningene de gir er korrekte. Ordningen skal ikke misbrukes, så det må være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med hensikten.

Detaljene rundt denne ordningen er ennå ikke helt på plass. Vi følger utviklingen, og vil gi råd til deg og din bedrift så snart vi vet hva som ligger av krav i ordningen.