Andebu Sparebank har rekordhøy pågang på lånesaker for tiden. Det er svært hyggelig, men fører dessverre også til noe lengre behandlingstid enn vi pleier å ha.Vi ber derfor om litt tålmodighet. Om du i tillegg legger inn lånesøknad og laster opp alle nødvendige dokumenter elektronisk, er det med på å korte ned på behandlingstiden.