Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Andebu Sparebank foregår i valgmøte. 
 

    Tid:     Torsdag 8. februar 2017. KL 18.00.
    Sted:   Andebu Sparebank, Bankbakken 2, Andebu.

Kundevalget gjennomføres som et valgmøte hvor alle stemmeberettigede kunder kan delta.
Deltagere i møte registreres ved ankomst og det er ikke pliktig påmelding.  

Det skal velges 3 medlemmer og 1 varamedlemmer for 4 år. Disse velges av og blant sparebankens kunder.^*
Disse kandidatene er på valg:

KUNDEVALGTE MEDLEMMER: 
Berit Sommerstad 
Turid Trevland Rye-Johnson
Kari Gran

 KUNDEVALGTE VARAMEDLEMMER: 
Per Ivar Bjørndal

 Valgkomiteen fremmer ingen nye kandidater,  men foreslår gjenvalg på samtlige kandidater.

 

Hvem har stemmerett?

Sparebankens myndige kunder, bosatt i tidligere Andebu kommune, er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Hvem er valgbare?

Sparebankens kunder, bosatt i tidligere Andebu kommune, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for kundene.

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av:
Bjarne Sommerstad – leder
Kari Gran
Jostein Jacobsen
Inger-Martha Skjelland
Jon Henrik Grindlia (ansattvalgt) 


Se dagens representanter i forstanderskapet her