Bankremisser er en stadig mer sjelden betalingsform, og det er stadig vanskeligere å få innløst disse. Derfor vil vi slutte å tilby dette fra 1. mai. Istedenfor bankremisser kan vi tilby digitale gavekort på inntil 5000 kroner og omslag med gavekort på bankoverføringer.

Det blir også slutt på kjøp og salg av valuta i kasse. Utlandsk valuta er lett tilgjengelig på flyplasser i inn- og utland. I tillegg anbefaler vi bruk av (kreditt)kort i utlandet.. Vi vil imidlertid fremdeles tilby svenske kroner, euro, pund og dollar i vår automatsone i Andebu. Denne er åpen hver dag kl 07:00-23:00.