Ski- og snowboardkjøring er forbundet med en viss fare. Husk ditt ansvar og kjør under full kontroll. 

Ansvar for å unngå skade
Forhold deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

Avpass farten etter forholdene
Avpass fart og kjøremåte etter ferdigheter, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.

Vikeplikt
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvar for å unngå kollisjon.

Forbikjøring og utforkjøring
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper eller snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du sørge for at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

Stopp i nedfarten
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige plasser.

Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

Skistoppere og fangremmer
Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

Respekter skilt
Følg skilting, merking og anvisninger.

Hjelp til ved ulykker
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.