Styre 
Sigbjørn Myhre- leder 
Rolf Fevang - nestleder 
Linn Therese Bekken
John Petter Kjæraas 
Ingrid Knotten Haugberg
Jon-Henrik Grindlia


Forstanderskap 

Kundevalgte: 
Gunnar Sønstebø
Heidi Nilsen Askjem
Per Ivar Bjørndal
Jostein Jacobsen - leder 
Bjarne Sommerstad 
Turid Trevland Rye-Johnson 
Elisabeth Møyland Halum 
Cecilie Venås Hansen 
Berit Sommerstad 
Kari Gran 
John Arve Knippen
Steinar Hvitstein 

Ansattvalgte: 
Janett Kolstad  
Hans Arnt Narum 
Torild S. Larsen