Styre 
Sigbjørn Myhre- leder 
Anette Kjærås Firing - nestleder 
Linn Therese Bekken
John Petter Kjæraas 
Rolf Fevang 
Jon-Henrik Grindlia


Forstanderskap 

Kundevalgte: 
Kari Gran 
Kjersti Helene Kjærås 
Steinar Ellefsrød 
Odd Brathaug 
Jostein Jakobsen 
Bjarne Sommerstad 
Turid Trevland Rye-Johnson 
Elisabeth Møyland Halum 
Cecilie Venås Hansen 
Berit Sommerstad - leder 
John Arve Knippen
Steinar Hvitstein 

Ansattvalgte: 
Janett Kolstad  
Hans Arnt Narum 
Torild S. Larsen