Styre 

Ingrid Knotten Haugberg - leder 
John Arve Knippen - nestleder 
Linn Therese Bekken
John Petter Kjæraas 
John Henry Bråvold
Jon-Henrik Grindlia


Forstanderskap 

Innskytervalgte: 
Jostein Jacobsen - leder 
Kari Gran - nestleder 
Gunnar Sønstebø
Heidi Nilsen Askjem
Turid Trevland Rye-Johnson
Elisabeth Møyland Halum
Cecilie Venås Hansen
Bjarne Sommerstad - samfunnsrepresentant

Ansattvalgte: 
Hans Arnt Narum 
Torild S. Larsen
Siri Dehli Kristiansen
Øyvin Hansen

Egenkapitalbeviseiervalgte
Svein Flåtten
Bente Broager
Nils Ingar Aadne
Birger Flaatnes


Hovedvalgkomite

Ida Ramm - leder
Turid Trevland Rye-Johnson 
Elisabeth Møyland Halum 
Jonh-Reidar Pettersen (ansattvalgt)
Birger Flaatnes (egenkapitalbeviseiervalgt)