Andebu Sparebank skal være en pådriver for vekst og utvikling for kunder og lokalsamfunn. Vi hjelper privatpersoner, bedrifter og lag og foreninger. Vårt bidrag er kapitaltilgang, forvaltning av kapital og trygghet mot uforutsette hendelser. Banken støtter også lokalsamfunnet ved å bidra til vekst og utvikling i næringslivet, sponsormidler til det frivillige og gavemidler til gode prosjekter som kommer samfunnet til gode.

Totalt har banken ca 12 000 kunder, hvorav ca 1000 er næringskunder. I låneporteføljen står næringskundene for ca 20 prosent. Vi har 31 ansatte fordelt på våre to kontorer i Andebu og Sandefjord. Aktivitetskapitalen er på fem milliarder kroner.

Samlet egenkapital er på 430 millioner, inkludert 40 millioner i egenkapitalbevis, fordelt på 260 egenkapitalbeviseiere.

Eika Alliansen er et viktig strategisk samarbeid som bidrar til drift og videreutvikling av banken. Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning, Eika Boligkreditt og Eika IT leverer et bredt spekter av finansielle produkter, kommersielle løsninger og kompetansehevende tjenester, som gjør oss i stand til å være en totalbank ¨het og trygghet for våre kunder. Tjenestene ytes gjennom digitale tjenester og personlig rådgivning. Vår rådgivning kjennetegnes ved god kompetanse og høye etiske krav.

Vi hjelper deg med å ta gode valg. Alltid.

 

 

 Informasjon hentet fra Årsrapporten 2019