Gavemidler fra Andebu Sparebank gis kun til foreninger og organisasjoner i tidligere Andebu kommune.  Årsaken til det er at det er i Andebu bankens egenkapital i hovedsak er bygget opp fra mer enn 150 år tilbake i tid. Vi behandler søknader to ganger i året så vi har to søknadsfrister:  15.10. og 15.2.

NB! Fra 2020 gir vi ikke lenger støtte til drift. Nå kan man kun søke om prosjektstøtte. Her finner du søknadsskjemaet.

 
  • Prosjekter

  •