Egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiere får representanter i forstanderskapet og utbytte av overskudd.

Kr 6 i utbytte

Forstanderskapet vedtok å gi kr 6 i utbytte  pr egenkapitalbevis i sitt møte 24. mars.

Egenkapitalbevis