Valgmøte 16.2.

Det ble avholdt valgmøte for egenkapitalbeviseiere tirsdag 16.2. kl 18:00.

Bente Broager ble valgt som representant til forstanderskapet. Lars Viggo Holmen ble valgt som medlem i valgkomiteen.

Egenkapitalbevis