Egenkapitalbevis

Andebu sparebank har 260 eiere som innehar tilsammen 400 000 egenkapitalbevis. Her er informasjon til deg som er eller ønsker å bli egenkapitalbeviseier.

Kr 6 i utbytte

Forstanderskapet vedtok å gi kr 6 i utbytte  pr egenkapitalbevis i sitt møte 24. mars.

Egenkapitalbevis