Gavemidler fra Andebu Sparebank gis kun til prosjekter og formål i tidligere Andebu kommune.  Årsaken til det er at det er i Andebu bankens egenkapital i hovedsak er bygget opp fra mer enn 150 år tilbake i tid. Som hovedregel gis det kun støtte til frivillige lag og foreninger. Organisasjonen bør ha et organisasjonsnummer.
Banken har en egen gavekomite behandler søknader to ganger i året så vi har to søknadsfrister:  1.3. og 1.10.

Svar kan forventes innen 17.4. og 1.11.

NB! Fra 2020 gir vi ikke lenger støtte til drift. Nå kan man kun søke om prosjektstøtte. Her finner du søknadsskjemaet for prosjekter:

 
  • Prosjekter

  •